Gemeenschap van goederen of toch huwelijkse voorwaarden? Deze vraag speelt niet alleen bij het aangaan van een huwelijk, maar komt ook steeds vaker aan de orde als het overlijden van een gehuwde DGA in zicht komt. En dan vooral als hij de fiscale afrekening over de waarde van zijn aandelen wil beperken.

De belastingclaim op aandelen

Want als u, als DGA, waarde hebt opgebouwd in uw holding dan komt er een moment waarop u over deze waarde 25 procent inkomstenbelasting moet afrekenen. Bij een waarde-aangroei van € 1.000.000 moet dus ooit nog € 250.000 worden afgerekend. Soms kan deze belastingclaim worden doorgeschoven naar een volgende generatie. Maar als het vermogen van de holding bestaat uit beleggingen (beleggingspanden, effecten, spaarrekeningen etc.) dan zal bij uw overlijden toch moeten worden afgerekend met de Belastingdienst.

Verschillende afrekeningsmogelijkheden

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan zijn de aandelen voor de helft van uw partner en bedraagt deze afrekening slechts € 125.000. Maar als u in de huwelijkse voorwaarden heeft vastgelegd dat de aandelen volledig van u zijn, dan bedraagt de afrekening € 250.000. En als de aandelen volledig op naam van uw partner staan, dan hoeft er bij uw overlijden überhaupt niet afgerekend te worden.

Belastingafrekening vermijden

Nou leert onze dagelijkse praktijk dat DGA’s niet houden van belastingafrekeningen. Daarom wordt er regelmatig op het sterfbed nog aan een notaris gevraagd om de huwelijkse voorwaarden op te heffen of juist op te stellen. U kunt zich voorstellen dat u op uw sterfbed niet met dit soort zaken bezig wilt zijn. Beter is het om hiervoor al op een eerder tijdstip regelingen te treffen.

Levenstestament; goed geregeld

Denk daarbij aan een volmacht aan uw partner om samen met de notaris de huwelijkse voorwaarden op te heffen als uw overlijden in zicht komt. Deze volmacht kan vervolgens weer worden gecombineerd met een zogenaamd levenstestament. Daarin legt u vast wie uw belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt en hoe u belangrijke zaken geregeld wilt hebben. Dat kan gaan om financiële zaken zoals uw vermogen en het bestuur van uw bv’s, maar ook om medische zorg of uw levenseind. Dan hebt u uw zaken goed geregeld en houdt u ook bij overlijden de regie in eigen hand.

Wilt u weten wat voor u de beste oplossingen zijn? Neem dan gerust contact op met mij of met één van mijn collega belastingadviseurs.

Bert Hendriks

Logo MTH

Belastingadviseur bij MTH

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply