30%-regeling


Het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat is ook voor uw buitenlandse werknemers aantrekkelijk. Met een beschikking bewijsregel 30%-regeling mag u uw werknemers die u uit het buitenland heeft aangeworven acht jaar lang 30% van het totale salaris onbelast uitbetalen. Mits de werknemers aan de voorwaarden voldoen natuurlijk.

Om te kwalificeren moet een werknemer dus uit het buitenland zijn aangeworven. Maar niet uit de Nederlandse grensstreek. De werknemer moet op het moment van aanwerving op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen, en ook in tenminste 16 van de 24 maanden voorafgaande aam de eerste werkdag. Er wordt op dit moment geprocedeerd over of deze voorwaarde in overeenstemming is met EU-recht, maar dit lijkt geoorloofd. Werknemers uit België en Luxemburg kwalificeren dus niet. Werknemers uit een groot deel van Duitsland, een klein deel van Frankrijk en een heel klein deel van Engeland ook niet.

Specifieke deskundigheid

Verder moet de werknemer een specifieke deskundigheid bezitten. Dit wordt getoetst aan het loon dat u aan de werknemer wilt betalen. Na aftrek van het onbelaste deel, moet het belaste deel van het salaris op jaarbasis tenminste € 36.378 bedragen (2015). Omdat u het onbelaste deel ook op minder dan 30% van het totale salaris kunt stellen, is het minimale salaris op jaarbasis dus ook gelijk aan dat bedrag. Meer informatie van de Belastingdienst vindt u hier.

Let op dat u steeds blijft voldoen aan deze minimum salariseis! Als u hieraan in een jaar niet voldoet, verliest de werknemer zijn beschikking met terugwerkende kracht tot het begin van het jaar. U hebt dan dus ten onrechte geen loonbelasting ingehouden op een onbelast gedane uitkering!

Voor werknemers jonger dan 30 met een academische graad die vergelijkbaar is aan een Master behaald aan een Nederlandse universiteit geldt een lager minimumsalaris van € 27.901 (2015). Voor wetenschappelijk onderzoekers bij een onderzoeksinstituut en voor artsen in opleiding in medische opleidingsinstituten bestaat geen minimale salarisnorm.

Verzoek

De geldigheid van de beschikking 30%-regeling is in principe 8 jaar. Eerdere periodes van verblijf of tewerkstelling in Nederland worden hiervan afgetrokken. Korte periodes van tewerkstelling en van verblijf om privéredenen worden niet gekort.

Ook als een werknemer de 30%-bewijsregel al toepaste bij een vorige werknemer moet u een verzoek doen om de regeling als nieuwe werkgever te mogen toepassen. Als de oude werkgever de regeling nog niet toepaste, maar de werknemer wel aan de voorwaarden voldeed, dan kunt u toch een succesvol verzoek doen om toepassing van de 30%-regeling.

Mark Bastiaans
8 december 2015

Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply