D66, CDA, VVD en Groen Links zijn druk bezig met een mogelijk regeerakkoord.

Er liggen twee vragen op tafel:
1.Wie gaat het overheidsinkomen betalen (belasting) ?
2.Waaraan gaat de overheid het vervolgens uitgeven (toeslagen) ?

In het huidige systeem wordt de pijn in de portemonnee van de burger veroorzaakt door heffing over inkomen uit arbeid enerzijds en de mate waarin toeslagen worden gekort anderzijds. Een eenverdiener met twee kinderen moet bij een inkomen van 20.000 euro bij elke 100 euro die hij extra verdient ongeveer 90 euro weer inleveren. Hij betaalt niet alleen belasting maar levert ook toeslagen in. Een belachelijke heffingsdruk. Dat moet veranderen.

Alle partijen aan tafel willen versimpelen en de toeslagen verminderen. Alle partijen nemen het draagkracht principe als uitgangspunt: ‘’de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’’. Maar wat is draagkracht ? Er is een economische benadering en een sociologische.

1.Economisch draagkracht begrip
Heffing op basis van economische draagkracht gaat uit van een evenredig nutsoffer door iedere burger. Het nut van 100 euro extra salaris bij een inkomen van 10.000 euro per jaar is hoger dan het nut van diezelfde 100 euro extra salaris bij een inkomen van 70.000 euro per jaar. Als vanuit die benadering ieder evenveel nut inlevert door de heffing van belasting dan moet de burger met het hoge inkomen een groter deel van de 100 euro inleveren dan de persoon met het lage inkomen. Hier komt het progressieve tarief vandaan in de wet inkomstenbelasting.

2. Sociologisch draagkracht begrip
Deze draagkracht benadering gaat uit van een eerlijke heffing rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden zoals ouderdom, ziekte of de inspanning die nodig is om het inkomen te verdienen (arbeid/vermogen). Dit draagkracht begrip heeft in de wet inkomstenbelasting gezorgd voor allerlei ingewikkelde en gedetailleerde uitzonderingen. De toeslagen zijn ook op dit beginsel gebaseerd.

Voordat men aan tafel dus denkt het eens te zijn over de uitgangspunten is het verstandig goed door te filosoferen over het draagkracht begrip. Hebben de partijen echt hetzelfde vertrekpunt ? Ik wens de heren en dames veel wijsheid aan tafel. De burgers wens ik een simpele en eerlijke heffing toe.

 

Bestuurder en fiscaal adviseur bij MTH. Wij zijn MTH. Vanuit 18 vestigingen willen wij de beste onafhankelijke partner zijn voor ondernemers en bestuurders. Onze expertise ligt in de accountancy en advisering. Onze adviesvaardigheden: financiële, fiscale- en juridische advisering, bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate- en personal finance, recovery en internationaal zakendoen.

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply