Ondernemers met een werkruimte in hun huurwoning kunnen veel voordeel hebben van de uitspraak van de Hoge Raad van 12 augustus jl.

Zie het bericht op onze site: https://www.mth.nl/nl/news/item/hoge-raad-kostenaftrek-voor-werkruimte-in-huurwoning. In deze uitspraak keurt de Hoge Raad het goed dat een ondernemer, die ondernemingsactiviteiten verricht vanuit een werkruimte in zijn huurwoning, het huurrecht ‘op de zaak zet’.

Voorwaarde voor kostenaftrek
Voorwaarde is wel dat de werkruimte meer dan 10% van het woonoppervlak van de woning beslaat, maar deze hoeft geen eigen ingang of voorzieningen te hebben. Deze ondernemer mag van De Hoge Raad de betaalde huur als bedrijfskosten in aftrek brengen. Ook andere kosten, zoals inrichting, energie, verzekering, OZB komen voor aftrek in aanmerking. Tegenover de aftrek staat, dat een bijtelling moet worden gedaan voor privégebruik van de woning. Ook eventueel ontvangen huurtoeslag moet bij de winst worden geteld.

Voor wie
Voor ondernemers (inclusief zzp’ers!) met een werkruimte in hun huurwoning, die ze gebruiken voor administratie, acquisitie, planning, de webshop of voor opslag kan deze uitspraak een aftrekpost van duizenden euro’s per jaar opleveren. Startende ondernemers, ondernemers die verhuizen naar een andere huurwoning of die voor het eerst een werkruimte in gebruik nemen, kunnen in elk geval gebruik maken van deze mogelijkheid. Ondernemers die dit de afgelopen jaren niet in hun aangiften inkomstenbelasting hebben toegepast, kunnen hier helaas niet alsnog gebruik van maken.

Ook voor kleinschalige opvang
Deze uitspraak is, samen met een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 29 april 2015, ook bruikbaar voor gezinshuizen die onderneming zijn voor de inkomstenbelasting. Hiermee bedoel ik kleinschalige opvang van uithuisgeplaatste jongeren, in een gezin in een normale leefomgeving. In huursituaties kan dan de volledige huur van de woning, evenals bijkomende kosten in de aangifte inkomstenbelasting voor aftrek in aanmerking komen. Ook hier moet een bijtelling worden gedaan voor privégebruik van de woning. Dit kan ieder jaar een aanzienlijke besparing van inkomstenbelasting opleveren!

Uw voordeel
Wilt u als ondernemer of gezinshuisouder weten of en hoeveel voordeel bovenstaande mogelijkheden kunnen opleveren? Neem dan contact op met mr. H.M. (Mient) Klooster, RB (tel. (0341) 357 044, mail m.klooster@mth.nl), want een goede belastingadviseur verdient zichzelf dubbel en dwars terug!

Fiscale adviseur van MBK-ondernemers, DGA's, agrarische ondernemers, vermogende particulieren, samenwerkende bureaus vaktechniek fiscaal, SRA Commissie Vaktechniek Fiscaal

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply