‘’Internetbedrijven moeten meer doen aan terreurbestrijding’’. Een kop die in het Financiële Dagblad stond. ‘’Europese heffing internetbedrijven noodzakelijk’’. Ook een krantenkop.

Google, Facebook, Twitter, Apple, Amazon, allemaal bedrijven die heel groot zijn. Zo groot dat iedereen de bedrijven kent of hun diensten benut. In de huidige tijd willen we daarvoor wel wat terug. Bijvoorbeeld dat ze verantwoordelijkheid nemen. Of dat ze eerlijk bijdragen aan onze welvaart.

Fiscaal is dat een beetje moeilijk. Als je namelijk niet rechtstreeks geld ontvangt van consumenten die betalen voor je dienst dan valt er geen omzetbelasting te heffen (google/facebook). Als de bedrijven niet feitelijk zijn gevestigd in Nederland of een ander Europees land dan is er ook geen winstbelasting te heffen. Het internet kent immers geen grenzen en ruilt diensten voor data. Zonder prijs.

In Europa is de Unie daarom op zoek naar een nieuw soort heffing: een Google-tax voor internetbedrijven. Er wordt geschat dat er circa 5 miljard op te halen valt met deze nieuwe heffing. Dit zou een opmaat moeten zijn naar een gezamenlijke Europese heffing op winst. Harmonie van belastingheffing op winst. Alle landen een zelfde tarief en systematiek voor winstbepaling.

Mijn geloof in dat laatste is nog klein. Op dit moment doen landen namelijk hun best om elkaar kapot te concurreren op lage belastingen. Zodat bedrijven zich in het eigen land willen vestigen. Vervolgens verwijt de politiek de fiscalisten en de grote bedrijven dat ze gebruik maken van deze concurrentie en kiezen voor de laagste heffing. Er is nog een lange weg te gaan voordat Duitsland, Nederland, Frankrijk en andere welvarende landen niet aan zichzelf denken maar aan het collectief. Gedragingen van de overheden zijn in die zin niet hoopgevend. Tel daar ‘’America first’’ bij op en de focus ligt bij iedereen op het welbegrepen eigen belang.

Samen komen tot een nieuwe heffing op internetbedrijven is een Europese uitdaging met een gezamenlijk belang. Dat gaat absoluut lukken. Samen komen tot een geharmoniseerde winstbelasting is een Europese uitdaging met tegenstrijdige belangen. Dat gaat mislukken.

Zomaar een voorspelling…

Bestuurder en fiscaal adviseur bij MTH. Wij zijn MTH. Vanuit 18 vestigingen willen wij de beste onafhankelijke partner zijn voor ondernemers en bestuurders. Onze expertise ligt in de accountancy en advisering. Onze adviesvaardigheden: financiële, fiscale- en juridische advisering, bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate- en personal finance, recovery en internationaal zakendoen.

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply