De meeste mensen kopen hun woonhuis met geld uit een hypotheek van een bank. Dan is die hypotheek ook hun fiscale “eigen-woning-lening”. De meest populaire fiscale regeling in Nederland die daarmee samenhangt is de hypotheekrente-aftrek. Politiek een continue heet hangijzer. We zijn dan ook benieuwd naar wat er door het kabinet-in-wording op de rol gezet wordt om te wijzigen.

De rente op hypothecaire leningen is de afgelopen jaren ook sterk gedaald. Dit brengt voor vele huizenbezitters die vóór de welbekende crisis een huis gefinancierd hebben met zich mee dat zij hun lening willen oversluiten om ook te gaan profiteren van die lagere rente. Of je hebt een financiële meevaller en je wilt extra aflossen. Daar zijn de banken niet altijd blij mee en brengen dan vaak boeterente in rekening. Maar in welke boom in het fiscale oerwoud moet je hiervoor ook alweer klimmen?

De aftrekbaarheid van rente van hypotheken is voor huizenbezitters niet altijd even duidelijk. Met name op het moment dat er iets wijzigt in de hypotheek, wordt dit vaak ervaren als een oerwoud aan regels.

Aflossen of oversluiten?

Het kan zo zijn dat je naast de gebruikelijke aflossing van je hypotheek, graag aanvullend wilt aflossen. Afhankelijk van de voorwaarden van de lening is het veelal tussen de 10% en 20% die je mag aflossen zonder dat er een “boeterente” in rekening gebracht wordt door de bank.

Het kan ook zo zijn dat je je lening wilt oversluiten naar een andere bank, omdat je daar een veel lagere rente hoeft te betalen.

Wanneer je geen rentevast-periode meer hebt zal je waarschijnlijk geen boeterente in rekening gebracht krijgen. Zit je nog wél in je rentevast-periode, dan zul je wel boeterente om je oren krijgen, omdat de bank het renteverlies dat zij lijdt door jouw aflossen of oversluiten gecompenseerd wil hebben.

Boeterente en je aangifte

Tot en met 2015 was het zo dat boeterente in aftrek gebracht kon worden als zijnde “financieringskosten” van de eigen woning lening. Sinds 2016 moet deze boeterente worden meegenomen in een andere rubriek, namelijk die van de betaalde rente. Daarbij maakt het niet uit of je met de bank afspreekt om de boeterente uit te smeren over een aantal jaren (bijv. nieuwe rentevastperiode) of dat je deze in een keer betaalt.

Dus de hoofdregel in het oerwoud van de boeterente over je eigen woning lening is: boeterente is hypotheekrente!

Mocht je nu nooit boeterente in aftrek gebracht hebben, dan zou je binnen 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarover je de boeterente niet hebt afgetrokken alsnog de Belastingdienst kunnen verzoeken om die rente alsnog te verwerken in je aanslagen en je alsnog je teruggave daarover krijgt.

Boeterente gemaximeerd

Sinds juli 2016 mag de boeterente die een hypotheekverstrekker in rekening brengt niet hoger zijn dan het financieel nadeel dat de hypotheekverstrekker lijdt. Toch komt het nog steeds voor dat er te hoge boeterente in rekening wordt gebracht. De Autoriteit Financiële Markten heeft in maart van dit jaar een handleiding gepubliceerd over hoe het maximum berekend zou moeten worden. Daarnaast is aangekondigd dat de AFM in de tweede helft van 2017 overtredende hypotheekverstrekkers op de vingers gaat tikken.

Boeterente betaald boven het maximum?

Het kan dus zo zijn dat je te veel boeterente betaald hebt in 2016 en daardoor ook dat te hoge bedrag in aftrek gebracht hebt in je aangifte inkomstenbelasting.

Het op de vingers tikken van hypotheekverstrekkers door de AFM kan tot gevolg hebben dat als jij te veel boeterente betaald hebt, recht kan hebben op een compensatie.  Wanneer je die compensatie hebt ontvangen, is het belangrijk om te weten dat je de compensatie in mindering moet brengen op de hypotheekrente die je aftrekt in je aangifte inkomstenbelasting over het desbetreffende jaar. Dus heb je in 2016 te veel boeterente betaald en ontvang je de compensatie daarvoor in 2017, verwerk die compensatie dan in je aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017.

Hopelijk is het oerwoud van de boeterente-regels zo wat opgehelderd. Mocht je nou toch door de bomen het bos even niet zien, neem dan gerust contact met ons op.

I am an entrepreneurial minded person with a broad spectrum of experience in advice, consultancy and entrepreneurship on several playing fields. I have founded and owned several companies over the years. The network I thus built over the years provides me with a sound backup and a wide variety of interconnecting opportunities; for my clients as well as my other business-relations.

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply