Verhuur je een pand aan een vennootschap onder firma of een maatschap waarin je partner als vennoot of maat participeert? Denk dan eens over het volgende na.

TBS

Dat pand valt bij jou zelf onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling in box 1: de huur en
de waardestijging van het pand zijn belastbaar tegen een tarief van maximaal 45,76% (52% minus
de 12% TBS-vrijstelling).

Doorschuiven

Als jezelf ook gaat participeren in die vennootschap onder firma of maatschap, kun je het TBS-pand zonder belastingheffing ‘doorschuiven’ naar de onderneming, je eigen aandeel in de vennootschap onder firma of maatschap. De TBS-werkzaamheden groeien dan verder uit tot een onderneming en dan hoef je niet af te rekenen over de meerwaarde van het pand: de ‘werkzaamheid’ wordt dan geacht niet te zijn gestaakt. De Hoge Raad heeft dat in mei van 2016 beslist. Je kunt het pand fiscaal geruisloos doorschuiven naar een onderneming en zo de belastingheffing over de meerwaarde van dat pand langdurig uitstellen.

Edward Hendrickx

log-ejp

Financial exec with broad experience in all aspects of accounting, auditing and financial management. Direct experience with real estate, financial consulting and venture capital. Interested in early-stage startups as well as companies “on the bubble.” Specialties: financing, mergers and acquisition, real estate law, code compliance international tax law

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply