Als uw eigen B.V. u een toekomstige pensioenuitkering heeft beloofd dan is het dit najaar tijd voor actie ! Om te beginnen is werken aan de relatie wellicht een goed idee. In de belastingplannen voor 2017 zijn namelijk wijzigingen aangekondigd die behoorlijk impact kunnen hebben op de balanspositie van uw B.V. en uw toekomstig inkomen terwijl uiteindelijk uw echtgenoot mag beslissen.

Aanleiding
Veel directeuren grootaandeelhouders (dga’s) hebben recht op een zogenaamd pensioen in eigen beheer (PEB). Simpel gezegd is dat een belofte tot uitkering van toekomstig pensioen door de B.V. aan de dga vanaf zijn 60e jaar of wat later. De B.V. moet volgens de normale boekhoudregels voor deze belofte alvast een voorziening treffen op de balans. In de loop der jaren is de marktrente lager geworden waardoor de contante waarde van de toekomstige verplichting is gestegen. Het gevolg is dat B.V.’s die een PEB hebben toegezegd aan hun dga nu een torenhoge verplichting op de balans hebben staan en daardoor minder eigen vermogen over hebben. Gevolg: dividenduitkeringen worden door de bank niet meer toegestaan, de renteopslag op de financiering wordt hoger en soms moet de dga zelfs vermogen bijstorten. Ook kan het zijn dat de fiscus het niet meer accepteert dat er dividend wordt uitgekeerd uit de B.V. Immers, hoe kan dan de B.V. dan later nog fiscaal belaste pensioenuitkeringen doen ? De wetgever wil de dga een aantal alternatieven bieden en tegelijkertijd de verdere opbouw van PEB vanaf 1 januari 2017 voorgoed afschaffen.

Acties
1. Dit jaar contractueel met uw B.V. vastleggen dat de opbouw stopt. Zoals het nu lijkt gaat dit namelijk niet vanzelf door invoering van de wet terwijl u wel verplicht bent te stoppen.
2. Afwegen of u verzekerd kapitaal van pensioen bij verzekeraars alsnog overhevelt naar de eigen B.V. In 2016 is namelijk de laatste kans om dit geld in het vervolg in eigen beheer te gaan houden.
3. De echtgenoot betrekken in de mogelijke oplossingen die in 2017, 2018, 2019 kunnen worden gekozen: omzetting van het pensioen in een veel lagere waarde (de fiscale waarde) gevolgd door ofwel afkoop (met een eenmalige korting van de belastinggrondslag van maximaal 34,5%) ofwel omzetting van het PEB in een vaste 20-25 jarige uitkering die ook kan vererven op de erfgenamen. Een lastige keuze die zonder gedegen advies niet goed mogelijk is.
4. Werken aan uw relatie. De echtgenoot geeft in de alternatieven genoemd onder punt 3 namelijk de doorslag. De wet eist zijn of haar instemming. De echtgenoot van de dga geeft namelijk in de mogelijke alternatieven veelal rechten prijs. Vooral in situaties van echtscheiding of overlijden van de partner. Dat wil niet iedere echtgenoot.

Dus dga´s: wat vaker de hond uitlaten, uw echtgenoot mee uit eten nemen en dan in de loop van 2017 in overleg met uw adviseur de juiste keuze maken. U kunt dan alleen maar hopen dat uw echtgenoot daarmee instemt.

Logo MTH

 

 

Bestuurder en fiscaal adviseur bij MTH. Wij zijn MTH. Vanuit 18 vestigingen willen wij de beste onafhankelijke partner zijn voor ondernemers en bestuurders. Onze expertise ligt in de accountancy en advisering. Onze adviesvaardigheden: financiële, fiscale- en juridische advisering, bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate- en personal finance, recovery en internationaal zakendoen.

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply