Afgelopen week is eindelijk Rutte III geïnstalleerd. Reden voor een feestje? Zoals Rutte zelf aangaf: “We kunnen aan de slag!” Tsja… aan de slag, zeer zeker. Ik denk dat hij inmiddels op een vliegtuig naar Londen is gesprongen (samen met zijn collega’s van Financiën en Economische zaken) om de grote internationale bedrijven die nu nog in The City zitten naar de Zuidas te lokken. Brexit wordt een feit en dan geldt het credo: De één zijn dood, is de ander zijn brood.

Vennootschapsbelastingtarieven omlaag en dividendbelasting afgeschaft!! Heel mooi voor grote internationaal opererende bedrijven die overwegen zich in Nederland te vestigen, maar op basis van de gepresenteerde plannen in het regeerakkoord komt het MKB, meer specifiek de DGA, er bekaaid van af. Hoe zit dat dan precies, want de tarieven in de vennootschapsbelasting gaan toch omlaag? Dat klopt inderdaad, maar er zit een addertje onder het gras.

DGA’s (ondernemers met een eigen BV) dreigen in plaats van minder, juist meer belasting te gaan betalen over winsten die in het verleden zijn behaald. De leus van Rutte III had dus beter kunnen zijn: “Iedereen gaat er op vooruit, behalve de ondernemer met een eigen BV”. Voelt u hem?
Meer een uitspraak voor Jesse Klaver of Lodewijk Asscher, dus dat gaat onze VVD’er natuurlijk niet zeggen! Nee, Mark roept van de daken dat de VPB-tarieven omlaag gaan en de dividendbelasting wordt afgeschaft. Prachtig voor ondernemend Nederland, aldus Rutte. Hij wordt hierin gesteund door VNO-NCW (een niet te onderschatten lobbyclub zoals bekend). Trouwens, een zijstapje: wist u dat geen enkele partij de afschaffing van de dividendbelasting in haar regeerakkoord had staan? Jesse Klaver heeft hierover ook vragen gesteld aan informateur Zalm: “Wie is met het idee gekomen de dividendbelasting af te schaffen?” Jesse kreeg hierop een ontwijkend antwoord. Nou, u voelt hem al aankomen, juist ja: VNO-NCW.

Maar goed, terug naar de materie. De DGA gaat meer in plaats van minder belasting betalen. Hoe zit dat precies? Over winsten die de BV in het verleden heeft behaald is reeds 20% of 25% vennootschapsbelasting betaald. Indien deze winsten vervolgens worden uitgekeerd aan de DGA (als dividend), betaalt de DGA nog een keer 25% aanmerkelijk-belang-heffing (AB). Omdat het vennootschapsbelastingtarief verlaagd gaat worden, vindt Rutte III het niet meer dan normaal dat het AB-tarief omhoog kan naar 28,5%. Dit creëert, aldus Rutte III, weer evenwicht tussen de DGA met zijn BV en de ondernemer die in een éénmanszaak of VOF onderneemt. Dit klopt sowieso niet, want dit zou alleen gelden als de tarieven in de inkomstenbelasting gelijk blijven, maar die gaan juist ook omlaag, waardoor het evenwicht ook zonder de verhoging van het AB-tarief weer wordt hersteld, maar dat terzijde.

Waar Rutte III vooralsnog ook aan voorbij gaat is dat veel DGA’s niet de (gehele) winst aan zichzelf uit (kunnen) keren. Deze winsten worden gebruikt om te investeren in de BV, danwel om een veilig buffertje aan te houden binnen de BV. Indien in de toekomst deze winsten alsnog worden uitgekeerd, dient het hoge AB-tarief van 28,5% in plaats van de huidige 25% hierop te worden toegepast.
Rutte gaat er vanuit dat door deze tariefsverhoging vele DGA’s in 2018 extra dividend zullen gaan uitkeren. In de begroting is hier een extra inkomst ingeboekt van maar liefst 1,4 miljard. Dat geld om dividend te kunnen uitkeren is er om bovengenoemde reden vaak niet eens. Hieraan gaat Rutte III ook volledig voorbij. In de formatie is hier blijkbaar ook geen aandacht voor geweest.

Indien Rutte III oog heeft voor de DGA dan heroverweegt men de verhoging van het AB-tarief. Nergens voor nodig, het evenwicht herstelt zich vanzelf doordat ook het IB-tarief omlaag gaat. Indien dit een brug te ver zou zijn, hetgeen ik me eerlijk gezegd niet voor kan stellen, dan dient een compartimentering te worden toegepast. Dit betekent dat een onderscheid dient te worden gemaakt in uit te keren winsten die zijn opgebouwd voor of na 2019. We hebben nog een dik jaar de tijd om Rutte III hiervan te overtuigen. Indien Rutte III niet gaat afwijken van de thans gepresenteerde plannen, dan blijf ik bij mijn standpunt: Rutte loopt te frutte. Althans zeker met betrekking tot de positie van de DGA. Toch een behoorlijk deel van zijn achterban.

Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden door onze specialisten? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Accountant @ EJP

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply