Of was het Tan Sin Cos, of Sin Cos Tan? Iedereen met een beetje een wiskundige achtergrond en gevoel voor cijfers zal dit herkennen en zeggen: “Had dit niet iets te maken met die drie knoppen op mijn rekenmachine?” De echte wiskundige weet dat dit alles te maken heeft met de goniometrie, driehoeksmetingen en de relatie tussen hoeken. Ik was in ieder geval blij dat ik vroeger die knoppen op mijn rekenmachine wist te vinden, maar ik ben me er degelijk van bewust dat er meer achter zit dan die “druk op de knop”.

Samenstelverklaring

Niet echt noodzakelijk om te weten voor u als ondernemer ‘Sin Cos Tan’. Maar wat is eigenlijk de COS 4410? En gaan hier dan ook belletjes rinkelen in de zin van “Is dit ook een knop op mijn rekenmachine?” Het zou je in ieder geval toch iets moeten zeggen. Iedere ondernemer die immers een samenstellingsopdracht aan zijn accountant geeft en daarvoor een jaarrekening met samenstellingsverklaring krijgt, zou moeten weten wat de COS 4410 inhoudt. Toch? Want daar staat expliciet vermeld dat je als ondernemer toch echt zelf verantwoordelijk bent voor de jaarrekening. Wij bieden hierbij, als accountant, onze hulp aan door de samenstellingsopdracht uit te voeren volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410. Maar wat staat hier nu in en wat wordt er nu van een ondernemer verwacht en wat voor ons als accountant? En wat is een samenstellingsopdracht eigenlijk?

“Een samenstellingsopdracht is een opdracht waarbij een accountant deskundigheid inzake administratieve verwerking en financiële verslaggeving toepast om het management te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie van een entiteit in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving en hierover te rapporteren zoals dat door Standaard 4410 wordt vereist.”

Wat sinds 1 januari 2016 nieuw is in deze Standaard 4410 en waarom je afgelopen jaar waarschijnlijk een nieuwe opdrachtbevestiging van de accountant hebt gekregen is de term “administratieve verwerking”. Administratieve verwerking betekent dat de accountant zijn kennis van administratieve processen gebruikt bij het ondersteunen van de klant bij het opmaken van de jaarrekening. Administratieve verwerking betekent onder de Standaard 4410 dus niet dat de accountant de administratie voert.

Verantwoordelijkheid

En nu denk je misschien: “Ja, maar mijn accountant voert ook mijn administratie. Hoe zit dit dan?” Als accountantskantoor hebben wij een (mede)verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gevoerde financiële administratie en dit alles op basis van de aangeleverde informatie. Vandaar dat je vaak van ons hoort: “Graag ontvangen wij dit nog ten behoeve van ons dossier.”

Je dient als ondernemer dus ondanks dat de administratie wordt uitbesteed, op de hoogte te zijn van alle administratieve handelingen die wij als accountant hierin verwerken. Communicatie over de financiële administratie met de klant is dus ook een belangrijk begrip voor de Standaard 4410.

Uiteraard moeten onze werkzaamheden voldoen aan de fundamentele beginselen van de VGBA (Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants), oftewel professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en tenslotte vertrouwelijkheid.

De wet- en regelgeving geeft dan wel aan dat de klant verantwoordelijk is voor de jaarrekening, echter iedereen heeft zo zijn vak en zolang je beseft dat de Standaard 4410 (die spreekwoordelijke knop COS 4410 op de rekenmachine) nu eenmaal van belang is bij het opstellen van de jaarrekening en hier voor ons als accountant meer achter zit dan een “druk op de knop”, dan maken we samen een mooi product wat zal voldoen aan allen eisen.

Ik verwijs hierbij graag nog even naar de website van de NBA www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Ramona van Helvoort

LOGO_EJP

Assistent Accountant @ EJP

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply