Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m’n…. vrije ruimte?

De pepernoten liggen inmiddels in de winkel. Nog even en ook de kerstballen zijn weer te koop.
Het is pas oktober, maar de feestdagen naderen met rasse schreden. De bijbehorende kerst- en/of sinterklaascadeaus dus ook. Ben jij er al mee bezig?

Jaarlijks kunnen de meeste werknemers een kleinigheidje verwachten met de feestdagen. De kans is groot dat jij er ook al over nagedacht hebt. Maar, welke fiscale gevolgen heeft dit eigenlijk voor de werkgever?

Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (hierna: WKR) verplicht voor elke werkgever. Onbekend zal deze regeling daarom niet zijn. Maar toch gok ik dat menig ondernemer nu denkt:
“Hoe zat het ook alweer?”.
De WKR vervangt de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Het uitgangspunt bij de WKR is simpel: alles wat een werknemer van een werkgever ontvangt, is in principe loon. Dat zou betekenen dat de waarde van de pepernoten, chocolade letters en/of kerstpakketten bij het loon van de werknemers gerekend moet worden. Dat is niet wenselijk. De WKR heeft daarom enkele categorieën die als uitzonderingen op de regel gelden. Bijvoorbeeld de nihil waarderingen (onder andere voorzieningen op de werkplek) of de gerichte vrijstelling (bijvoorbeeld de zakelijke telefoon, reiskosten).
Daarnaast is er nog “de vrije ruimte”. Indien de vergoeding of verstrekking in één van deze categorieën valt, is er geen sprake van belastbaar loon.

De vrije ruimte

Elk bedrijf kan gebruik maken van de zogenoemde vrije ruimte. Deze ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom van de werknemers. Over de vergoedingen en verstrekkingen die zijn toegewezen aan deze ruimte, is de werkgever geen loonbelasting verschuldigd. Aangezien sinterklaascadeaus of kerstpakketten niet onder de nihil waardering of gerichte vrijstelling vallen, is het mogelijk om de cadeaus toe te rekenen aan de vrije ruimte. Maar let op: andere extraatjes aan de werknemers gedurende het jaar hebben ook invloed op de vrije ruimte. En indien de grens van de vrije ruimte wordt overschreden, is er 80% eindheffing verschuldigd.

Wij raden je daarom aan bij je accountant/loonafdeling na te vragen wat de (resterende) vrije ruimte van het bedrijf is. Zodoende kan je een op maat uitgekozen cadeau presenteren aan jouw werknemers én wordt je later niet geconfronteerd met een afdracht aan Sinterklaas en Kerstman bij de Belastingdienst!

Marlies Verbruggen

LOGO_EJP

Werkzaam als Junior fiscalist bij EJP Belastingadviseurs & Accountants

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply