De functie van een belastingadviseur is vanuit maatschappelijk oogpunt nagenoeg irrelevant.

Als partner van ondernemers en bestuurders help je natuurlijk wel mee aan het voorkomen van een te hoge individuele bijdrage aan het land. In die zin behartigt een belastingadviseur per definitie een belang die ligt tegenover het landsbelang. Volledig binnen de kaders van wet- en regelgeving. Dat dan weer wel.

Het belastingrecht zelf, geschreven door een wetgever die elke 4 jaar van kleur verandert, maakt keuzes. Die keuzes zijn vaak gericht op het ondersteunen van bepaald gedrag van individuen. Als iedereen dit gedrag dan uiteindelijk ook vertoont heeft de wetgever een probleem; er komt te weinig binnen. Denk aan het massaal stoppen met roken en drinken. De accijnsopbrengst zou te laag worden en op een andere plek moet de overheid dit terughalen. Denk aan elektrisch rijden. Als iedereen dat doet zullen de bijtellingregels weer worden aangescherpt. In feite gebeurt dat al.

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Tot die tijd zal er in Den Haag geen risico meer worden genomen. Wellicht nog een paar cadeautjes maar geen beperkingen meer. De focus gaat immers op het verkrijgen of behouden van macht en invloed voor de komende vier jaar.

Dat maakt verandering van belastingrecht zo lastig. ZZP-ers, woningbezitters, pensioenopbouwers of landbouwers. Het zijn grote groepen kiezers. Toch profiteren deze groepen wel vorstelijk van faciliteiten. Dring dat maar eens terug met voldoende draagvlak.

Nederland sponsort via fiscale spelregels voor 1.8 miljard de ZZP-ers; voor 10 miljard de woningbezitters; voor 13 miljard de pensioenopbouwers en voor 1.8 miljard de landbouwers. Ruim 26 miljard fiscale sponsoring door vier faciliteiten. Tel daar bij op de 10 miljard aan toeslagen die worden uitgereikt voor huur/zorg/kinderen.

We hebben dus een kans of uitdaging van herverdeling van 36 miljard in de komende verkiezingen. Het zal wel weer pappen en nathouden worden vrees ik. Fundamentele verandering vergt fundamentele discussie en debat. Dat kunnen ze niet meer in Den Haag. Dat scoort namelijk niet. Bij ons…

Logo MTH

Bestuurder en fiscaal adviseur bij MTH. Wij zijn MTH. Vanuit 18 vestigingen willen wij de beste onafhankelijke partner zijn voor ondernemers en bestuurders. Onze expertise ligt in de accountancy en advisering. Onze adviesvaardigheden: financiële, fiscale- en juridische advisering, bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate- en personal finance, recovery en internationaal zakendoen.

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply