Een eenvoudige oplossing voor een ingewikkeld probleem!

De politiek is vóór ZZP’ers, maar tegen schijnzelfstandigheid. Dat dit een lastige tegenstelling is, heeft de afschaffing van de VAR per 1 mei aangetoond en ZZP’end Nederland is er danig van in de war.

Hoe zat het ook alweer?
Met een VAR was vooraf bekend of werkzaamheden van een ZZP’er werden uitgevoerd als zelfstandige of als iemand in dienstbetrekking. Opdrachtgevers wisten daarmee of zij wel of niet loonheffingen en sociale premies moesten inhouden op de beloning van de ZZP’er. Nu de VAR is afgeschaft moeten ZZP’er en opdrachtgever werken met, door de Belastingdienst goedgekeurde, modelovereenkomsten. Deze bieden op zich nog steeds zekerheid, maar men gaat nu achteraf controleren of de werkelijke uitvoering overeenstemt met de tekst van de overeenkomst. Blijkt er achteraf toch sprake te zijn van een dienstbetrekking dan kan de opdrachtgever een naheffing verwachten.

Dienstbetrekking of niet?
Deze controle achteraf leidt tot meer onzekerheid over de fiscale gevolgen van het inhuren van ZZP’ers. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de regels om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking helemaal niet zo ingewikkeld zijn. Naast de verplichting om loon te betalen zijn er maar twee eisen:

1. De arbeid moet persoonlijk worden uitgevoerd.
2. Er is sprake van een gezagsverhouding.

Het wordt dus vooral een probleem als de opdrachtgever niet goedkeurt dat ZZP’er Jan, zijn collega Piet stuurt om namens hem het werk uit te voeren. En dit probleem wordt nog groter als de opdrachtgever niet alleen zegt wat Jan moet gaan doen maar vooral ook hoe hij dat moet doen.

Wat is de oplossing?
Het lijkt er steeds meer op dat veel ZZP’ers al voor 1 mei aan alle voorwaarden voor een dienstbetrekking voldeden maar dit niet werd gecontroleerd. Voor deze groep ZZP’ers bieden de modelovereenkomsten geen oplossing, maar zal de manier van werken aangepast moeten worden. Zodra opdrachtgevers toestaan dat Jan zich door Piet laat vervangen is het probleem opgelost. Een samenwerkingsverband tussen Jan en Piet kan dan ook leiden tot ‘zelfstandigheid’.

Wellicht is ook een meer eenvoudige politieke oplossing mogelijk. Zolang de Belastingdienst niet controleert is er immers geen probleem. Voor de VAR heeft dat jarenlang prima gewerkt…

Bent u ZZP’er of opdrachtgever en wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze vestigingen.

Lees er ook meer over in de advieswijzer modelovereenkomsten.

 

Belastingadviseur bij MTH

Neem contact op
Deel via... ... of praat mee via onze

Leave A Reply